หน้าแรก ข้อมูลโรงเรียน ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ทำเนียบผู้บริหารและกลุ่มงาน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สารสนเทศ ITA Online

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมค่ายปันฝัน..สานสัมพันธ์น้องพี่ ครั้งที่ 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายใน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทำจรวดขวดน้ำ

พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 2564

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่2/2564

กิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ำ DONGMAFAI WATER ROCKET CHAMPIONSHIP 1

กิจกรรมสืบสานประเพณีพื้นบ้าน สู่ขวัญข้าว เอาบุญข้าวเปลือก

กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดสถานที่ร่วมกับชุมชน

กิจกรรมแนะแนวนักเรียน

กิจกรรมอบรมมารยาทไทย 23 ธันวาคม 2564

กิจกรรมอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม

กิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 30 ธันวาคม 2564

คณะครูโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม ตรวจATK

ภาพกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี ประจำปี2565

ภาพกิจกรรมวันสุนทรภู่ 28 มิถุนายน 2565

ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ นายเทอดนคร ห้องแซง 6 กรกฏาคม 2565