จดหมายข่าวปีการศึกษา2563

กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ประจำปี ๒๕๖๓ ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๔๖๓