หน้าแรก

ข้อมูลโรงเรียน ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ทำเนียบผู้บริหารและกลุ่มงาน ITA Online ห้องเรียน4.0 Facebook ยุวชนประกันภัย

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม Welcome to our website Dongmafaipittayakom School

นายวิทยา กรแก้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ประจำปี ๒๕๖๓ ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๔๖๓
https://web.ocsc.go.th/forking/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม เลขที่ 201 หมู่ 8 ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 35170

หมายเลขโทรศัพท์ 045 979 981 Email: Admin@dongmafaipittayakom.ac.th